0522703555 [email protected]

איזה תפקיד נבחר למלא בעסק כדי להצליח באמת?

כולנו קמים בבוקר לבצע את מלאכת יומנו, מי מצורך דחוף לפרנסה, מי תוך דחף עצום לבצע את שליחותו על פני הארץ, מי מתוך כוונה מלאה לתת שירות ומי כדי לעשות לביתו.

ההבדלים ביננו, כל העוסקים במלאכה, הנם רבים כמגוון יכולות היצירה של הטבע, אולם מחקרים מראים כי עם כל מרכיבי האישיות המשתנים, אנו נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות עליהן מושתת עולם העסקים לדורותיו, בהתאם לנטיות יסודיות ומובנות המנתבות את בחירותינו.
הצלחתנו העסקית נתונה לא אחת ליכולתנו לזהות, להגדיר ולפעול בהתאם לנטייתנו הטבעית.

האמן / האומן, היוצר המבצע את מלאכתו ואת מיומנותו האהובות עליו, באופן עצמאי כנותן שירותים או כממלא את פונקצית כח האדם היצרני הגדול במשק, בהתאם להכשרתו וליכולותיו.
העסקן הפרטי, הארטיסט, המתפעל את עסקו לבד על פי רוב, נאלץ לעסוק בכל הפעילויות הנדרשות,  החל במלאכת ידיו דרך ארגון ושיווק תוצרתו, המשך בניהול שוטף של ספקים, לקוחות, חשבונות, מלאי, תחזיות ועוד היד נטויה. הארטיסט נוטה לא אחת ליזמות שכן היא נובעת מיכולותיו היצירתיות ומהדחף לממשן, אולם לרוב, קצב התקדמותו יהיה נמוך עד בינוני עקב מחסור בצוות, תלות יסודית של העסק באדם יחיד ולרוב העדר יכולת ניהולית מובנית או נלמדת.

המנהל, הוא האמון על הסדר התקין, האחראי והמסור לאספקה סדירה, לדו"חות תקינים, למחוייבות העמידה בזמנים ובמובנים רבים, להשרדותו ולהצלחתו של בית העסק.
כאשר המנהל הוא יזם בנשמתו, ויכולותיו היזמיות מופנות לכיוון הניהולי, לפיתוח ושיפור מערכות הניהול שתחת אחריותו, מתווספות לו ללא ספק נקודות זכות רבות בגין יכולות אלה, אולם עליו לשמור על יחס לא מאוזן לטובת הניהול – שכן מלאכה "קדושה" היא ואחריות רבה מוטלת בגינה על כתפיו.

היזם, הוא היוצר הבלתי נלאה של הזדמנויות צמיחה, של מיזמים חדשניים, לעתים המקדימים את שעתם ושל מיזמים פשוטים אך נחוצים.
המנוע המרכזי, הלוא הוא היזם, שועט קדימה למרחוק, מזנק אל הלא נודע באומץ רב, לעתים רב מדי(!), ומספק מקור תעסוקה לאנשים רבים, ארטיסטים למיניהם, על כל הסיכונים הכרוכים ביצירת מקומות העבודה, עטוף בחזונו השואב אותו למיזם נוסף ולעוד מיזם מתוך דחף בלתי מוסבר, עד כי עסקיו עשויים לא להתפתח מספיק בשל העדר תשומת לב מספקת, תוך ריצה קדימה לעסק הבא.

יזם מצליח הוא זה שיודע לגייס לצידו מנהל טוב שישמור לו על האינטרסים ויבנה את העסק עם יסודות איתנים, בטרם יפעל למכירתו. יזמים רבים לוקחים על עצמם את הניהול השוטף וחוטאים בכך הן בניהול קלוקל עקב חוסר התאמה יסודית והבנה בניהול והן בפגיעה במיצוי היכולת היזמית, היא המנוע המרכזי. מרבית המיזמים אינם מגיעים להצלחה בעיקר מהעדר ניהול נכון.

מנהל טוב חובה עליו לעסוק בניהול. אם רוחו יזמית, ייטב לו להתחבר עם יזם ברמ"ח איבריו, שיסייע בידיו להגשים את חלומותיו תוך ניתוב יכולותיו הניהוליות למקסום הפעילות העסקית או להפוך ליזם ולהכניס מנהל תחתיו.

הארטיסט, מרוויח ביציבות לאורך השנים בזכות שקדנותו והתמדתו. עם זאת, ככל שישאף להתרחב, ולהיות בעל עסק ולא מתפעל עסק, חובה עליו לבחור ולהגדיר את מקומו החדש כמנהל או כיזם, בהתאם ליכולותיו, ולפרוץ באמצעותן.

מן הסתם לרובנו יותר מיכולת מובנית אחת, על כן ייטב לנו אם נתמקד בחזקה יותר ונפליג אל הצלחתנו בצעדים מהירים יותר.